Quỳnh Châm Cứu

Trung tâm nghiên cứu Acupuncture Châm cứu Hà Nội, Bảo tồn giá trị châm cứu Việt Nam.

Bản tin châm cứu ngày 18 tháng 02

Tứ trụ » Ngũ hành, phương vị và thiên can địa chi có quan hệ với nhau như thế nào

Ngũ hành và thiên can

Ngũ hành, Thiên can và Địa chi,  

Thuộc tính âm dương của Giáp là dương thuộc tính Ngũ hành là Mộc, nằm ở phía Đông.

Thuộc tính âm dương của Ất là âm, thuộc tính Ngũ hành là Mộc, nằm ở phía Đông.

Thuộc tính âm dương của Bính là dương, thuộc tính Ngũ hành là Hỏa, nằm ở phía Nam.

Thuộc tính âm dương của Đinh là âm, thuộc tính Ngũ hành là Hỏa, nằm ở phía Nam.

Thuộc tính âm dương của Mậu là dương, thuộc tính Ngũ hành là Thổ, nằm ở trung ương.

Thuộc tính âm dương của Kỷ là âm, thuộc tính Ngũ hành là Thổ, nằm ở trung ương.

Thuộc tính âm dương của Canh là dương, thuộc tính Ngũ hành là Kim, nằm ở hướng Tây.

Thuộc tính âm dương của Tân là âm, thuộc tính Ngũ hành là Kim, nằm ở hướng Tây.

Thuộc tính âm dương của Nhâm là dương, thuộc tính Ngũ hành là Thủy, nằm ở hướng Bắc.

Thuộc tính âm dương của Quý là âm, thuộc tính Ngũ hành là Thủy, nằm ở hướng Bắc.

Thuộc tính âm dương của Tý là dương, thuộc tính Ngũ hành là Thủy, nằm ở phía Bắc.

Thuộc tính âm dương của Sửu là âm, thuộc tính Ngũ hành là Thổ, nằm ở trung ương.

Thuộc tính âm dương của Dần là dương, thuộc tính ngũ hành là Mộc, nằm ở hướng Đông.

Thuộc tính âm dương của Thìn là dương, thuộc tính Ngũ hành là Thổ, nằm ở trung tâm.

Thuộc tính âm dương của Tỵ là âm, thuộc tính Ngũ hành là Hỏa, nằm ở hướng Nam.

Thuộc tính âm dương của Ngọ là dương, thuộc tính Ngũ hành là Hỏa, nằm ở hướng Nam.

Thuộc tính âm dương của Mùi là âm, thuộc tính Ngũ hành là thổ, nằm ở trung ương.

Thuộc tính âm dương của Thân là dương, thuộc tính Ngũ hành là Kim, nằm ở hướng Tây.

Thuộc tính âm dương của Dậu là âm, thuộc tính Ngũ hành là Kim, nằm ở hướng Tây.

Thuộc tính âm dương của Tuất là dương, thuộc tính Ngũ hành là Thổ, nằm ở trung ương.

Thuộc tính âm dương của Hợi là âm, thuộc tính Ngũ hành là Thủy, nằm ở hướng Bắc.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa, Lý Cư Minh, Quang TuệGiới thiệu

Tôi làm nghề châm cứu cổ truyền.

Các thông tin khác.