Tứ trụ
Thiên can và Địa chi có tác dụng gì "".

Thiên can và Địa chi có tác dụng gì

thien can dia chi

Một chu kỳ Thập thiên can bao trùm 10 Địa chi gọi là một NHÀ GIÁP
có 6 nhà Giáp làm thành vòng lục thập hoa Giáp theo trình tự 
Giáp Tý 1, Giáp Tuất 2, Giáp Thân 3
Giáp Ngọ 4, Giáp Thìn 5, Giáp Dần 6

Căn cứ vào Giáp cốt văn được lưu lại có thể thấy được nhân dân lao động thời cổ đại của Trung Quốc đã bắt đầu biết dùng Thiên can Địa chi vào ghi chép thời gian. Hiện nay còn lưu giữ một bản 60 Giáp Tý hoàn chỉnh trên một miếng Giáp cốt thời kỳ Đế Ất triều đại nhà Thương. Từ mấy ngàn năm trước Trung Quốc đã sử dụng phương pháp Địa chi để ghi chép lại thời gian ngày, tháng, năm. Nhà lịch sử học và nhà khảo cổ học đã cung cấp một sự tiện lợi rất lơn.

Ngoài ra, Tây Hán cũng có người đã liên hệ 12 Địa chi với 12 tháng lại với nhau, lợi dụng Địa chi để ghi lại tháng; tới thời Đông Hàn, từ 12 Địa chi đã tạo ra 12 thuộc tướng bắt đầu mở rộng ứng dụng vào tính năm.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa, Lý Cư Minh, Quang Tuệ

Đặt lịch khám - Đặt lịch điều trị - theo dõi lịch sử và bệnh án Online